Voor wie?

Precisielandbouw Ideaal voor akkerbouw, loonwerk en veehouderij

Precisielandbouw is meer dan enkel rechtuitrijden. Ook taakkaarten maken, bodemscans in kaart brengen en opbrengstkaarten uitwerken is precisielandbouw. Bij precisielandbouw gaat het om het verzamelen van data. Daarna kun je vervolgens – op basis van die gegevens – beslissingen nemen die het gewas en het vee ten goede komen.

Akkerbouw

Exacte toepassingen met de veldspuit.
Exact toedienen meststoffen met weegstrooier of mestinjecteur.
Opbrengstmeting in de granen, suikerbieten en aardappelen.
Minder overlap bij grondbewerking.
Verbeteren teelttechnieken.

Veehouderij

NIR Sensor voor inhoudsstoffen in mais en gras en daarbij opbrengstmeting op de veldhakselaar.
Mestsensor op de mestinjecteur om plaats specifiek te bemesten en/of om gelijkmatig te bemesten aan de hand van gehaltes in mest.

Loonwerkers

Als gps-specialist ondersteun ik loonbedrijven zodat ook zij de precisielandbouw meer rendabel kunnen maken.
Bij loonwerkers is het van groot belang dat ze de gps-systemen goed inzetten op het bedrijf.
De informatie, de data, moet immers goed terechtkomen bij de klanten.
Niet eenmalig maar na elke bewerking. Het is noodzakelijk om ook deze data te verwerken en uiteindelijk bij de klant op de deurmat te krijgen.
Deze data kan verwerkt worden in softwareprogramma’s als MyJohnDeere, Farmworks en Ag Leader SMS

En daarnaast:

Z

Minder brandstofkosten

 

Z

Minder slijtage machines

 

Z

Tijdwinst

 

Z

Beter benutten grond

 

Z

Inzicht in technische resultaten

 

Z

Hogere opbrengst

 

Z

Nauwkeurig werken

 

Z

Lagere administratiekosten

 

Z

En in het donker kun je gewoon doorwerken

 

Z

Minder input van gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen

 

De grootste winst voor klanten:

Z

Beelden gemaakt met drones

 

Z

Perceelsgrenzen benutten

 

Z

Plaatsspecifieke gewasbescherming

 

Z

Bodemscanners

 

Z

Plaatsspecifieke bemesting

 

Z

Satellietbeelden

 

Z

Variabel zaaien/planten

 

De praktijk

  • Bij een zetmeelaardappelteler kan er tot € 120 per ha bezuinigd worden op granulaten (organische stof boven 12%)
  • Variabele phytophthorabespuiting: de dosering is afhankelijk van de loofhoeveelheid
  • Extra stikstofbespuiting op een zandkop
  • Variabel bemesten van gewassen
  • Variabel gewasbeschermingsmiddelen toedienen
  • Variabel poten aan de hand van de grondsoort

Contactgegevens

Frank Kremer
Hoofdweg 13
9684 CA Finsterwolde
Mobiel: 06-2732 0430

Social Media