Frank Kremer

"Grip op precisielandbouw"
Direct contact?

Meer opbrengst met precisielandbouw

Met precisielandbouw bied je de gewassen dát wat ze nodig hebben: de juiste bemesting en de exacte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan al op de vierkante meter. Machines met gps en taakkaarten leveren veel data. Veel mensen vinden het lastig om die data zelf te verwerken en doen er uiteindelijk veel te weinig of zelfs niks mee. En dat is jammer. Als akkerbouwer, veehouder en loonwerker ervaar je direct winst als je gps-apparatuur meer rendabel is. Ga ermee aan de slag en vraag er desgewenst hulp bij!

Ondersteuning bij precisielandbouw

GPS

 • Percelen goed inmeten
 • Trekker en machine uitlijnen
 • Systeem kalibreren
 • Data inlezen en uitlezen
 • Gps-lijnen en -grenzen omzetten

Taakkaarten

 • Maken
 • Aanpassen
 • Omzetten data in ‘leesbare’ kaarten
 • Uitleg
 • Gebruik van opbrengstkaarten, bodemscans, biomassakaarten (middels dronevluchten en satellietbeelden) en hoogtekaarten

Tips & Tricks

 • Advies over de vele mogelijkheden voor jouw bedrijf
 • Sparringpartner: uitleg data en praktische tips

Trainingen

 • Taakkaarten maken
 • Praktijktraining ‘de juiste start voor het groeiseizoen’

Gps - meer dan enkel rechtuitrijden

Efficiëntere inzet bemesting en gewasbeschermingsmiddelen Hogere opbrengsten Hoger rendement van apparatuur Opbrengstmetingen NIR-apparatuur (Nabij Infra Rood)

(Foto: taakkaart)

Datamapping

Datamapping is het combineren van meetgegevens van gewas en bodem. Door verschillende meetkaarten tegelijk te analyseren, kun je een link leggen tussen bijvoorbeeld het bodemprofiel, teeltregistratie en stikstofmeting. Van die meetgegevens kun je daarna weer een taakkaart maken en die naar de machine sturen.

Software

Deze informatie is te verwerken via softwareprogramma’s als
Ag Leader SMS, Farmworks, TrimbleAg, MyJohnDeere etc…

(Foto: opbrengstkaart)

Voor wie?

Loonbedrijven

Akkerbouwers

Veehouders

Contactgegevens

Frank Kremer
Hoofdweg 13
9684 CA Finsterwolde
Mobiel: 06-2732 0430

Social Media